Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAS VEGAS, Cư gia
tìm được 2916 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 195
Số MLS: 2224029
Kích cỡ nhà: 57.056 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 36,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2204874
Kích cỡ nhà: 13.592 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2235472
Kích cỡ nhà: 12.940 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2261495
Kích cỡ nhà: 8.017 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2221145
Kích cỡ nhà: 18.908 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2217835
Kích cỡ nhà: 13.349 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,94 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2249954
Kích cỡ nhà: 20.558 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2269853
Kích cỡ nhà: 14.132 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2213714
Kích cỡ nhà: 19.149 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2145775
Kích cỡ nhà: 18.210 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2237971
Kích cỡ nhà: 21.835 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2265307
Kích cỡ nhà: 12.033 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2216301
Kích cỡ nhà: 12.095 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2265744
Kích cỡ nhà: 10.346 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2243440
Kích cỡ nhà: 14.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Trang Kết Quả 1 of 195

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2021 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only