Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
NORTH LAS VEGAS, Cư gia
tìm được 466 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 32
Số MLS: 2158443
Kích cỡ nhà: 3.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2207462
Kích cỡ nhà: 2.822 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2226879
Kích cỡ nhà: 3.905 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.663 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2214342
Kích cỡ nhà: 3.871 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.860 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2228764
Kích cỡ nhà: 4.277 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2213041
Kích cỡ nhà: 3.732 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2223250
Kích cỡ nhà: 3.197 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2205139
Kích cỡ nhà: 3.635 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2223101
Kích cỡ nhà: 3.472 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2215384
Kích cỡ nhà: 4.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2195459
Kích cỡ nhà: 4.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2225296
Kích cỡ nhà: 2.742 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2227267
Kích cỡ nhà: 2.104 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2212109
Kích cỡ nhà: 3.182 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2225081
Kích cỡ nhà: 2.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 32

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2020 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only