Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
NORTH LAS VEGAS, Cư gia
tìm được 387 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 26
Số MLS: 2249284
Kích cỡ nhà: 3.278 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2249232
Kích cỡ nhà: 2.655 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2250262
Kích cỡ nhà: 3.790 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2241524
Kích cỡ nhà: 4.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2215384
Kích cỡ nhà: 4.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2245993
Kích cỡ nhà: 3.752 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2246838
Kích cỡ nhà: 2.550 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2239067
Kích cỡ nhà: 3.724 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Số MLS: 2251067
Kích cỡ nhà: 3.328 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2237381
Kích cỡ nhà: 2.768 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2250745
Kích cỡ nhà: 3.328 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2222523
Kích cỡ nhà: 2.111 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.588 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2187361
Kích cỡ nhà: 2.086 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2233204
Kích cỡ nhà: 3.166 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.663 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2168820
Kích cỡ nhà: 2.931 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.356 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 26

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2020 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only