Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
NORTH LAS VEGAS, Cư gia
tìm được 305 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 21
Số MLS: 2318027
Kích cỡ nhà: 4.391 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2314464
Kích cỡ nhà: 4.224 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2318488
Kích cỡ nhà: 4.382 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2317425
Kích cỡ nhà: 4.097 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2316677
Kích cỡ nhà: 3.820 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2311492
Kích cỡ nhà: 2.627 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2298706
Kích cỡ nhà: 3.383 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2314323
Kích cỡ nhà: 1.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2316841
Kích cỡ nhà: 3.790 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2315246
Kích cỡ nhà: 1.944 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.663 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2311980
Kích cỡ nhà: 3.857 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2317861
Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2295994
Kích cỡ nhà: 3.671 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2305450
Kích cỡ nhà: 3.790 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2313135
Kích cỡ nhà: 2.772 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 21

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2021 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only