Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
SANDY VALLEY, Cư gia
tìm được 10 tài sản (cho thấy 1 tới 10)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: 2229281
Kích cỡ nhà: 4.160 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 40 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2224557
Kích cỡ nhà: 1.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2189955
Kích cỡ nhà: 1.344 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2246916
Kích cỡ nhà: 988 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2216662
Kích cỡ lô đất: 3,87 dặm Anh
Số MLS: 2142138
Kích cỡ nhà: 1.475 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2150469
Kích cỡ nhà: 1.488 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2035281
Kích cỡ nhà: 1.344 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2247555
Kích cỡ nhà: 1.848 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2237328
Kích cỡ nhà: 1.260 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 1

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2020 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only