Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
SANDY VALLEY, Cư gia
tìm được 9 tài sản (cho thấy 1 tới 9)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: 2188127
Kích cỡ nhà: 1.680 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2230601
Kích cỡ nhà: 1.416 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2224557
Kích cỡ nhà: 1.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2216662
Kích cỡ lô đất: 3,87 dặm Anh
Số MLS: 2142138
Kích cỡ nhà: 1.475 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2150469
Kích cỡ nhà: 1.488 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2035281
Kích cỡ nhà: 1.344 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2198926
Kích cỡ nhà: 1.344 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2232242
Kích cỡ nhà: 1.344 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 1

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2020 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only