Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
OVERTON, Cư gia
tìm được 17 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: 2196244
Kích cỡ nhà: 4.834 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2225082
Kích cỡ nhà: 2.860 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2149532
Kích cỡ nhà: 2.654 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2220833
Kích cỡ nhà: 2.506 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2217114
Kích cỡ nhà: 2.837 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2228806
Kích cỡ nhà: 2.024 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,13 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2232025
Kích cỡ nhà: 1.484 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2124039
Kích cỡ nhà: 1.152 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2231429
Kích cỡ nhà: 1.919 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2015131
Kích cỡ nhà: 1.512 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2209403
Kích cỡ nhà: 1.152 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2138089
Kích cỡ nhà: 1.656 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2231470
Kích cỡ nhà: 1.560 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2205972
Kích cỡ nhà: 1.344 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1903326
Kích cỡ nhà: 924 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 0
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 2

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2020 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only