Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
OVERTON, Cư gia
tìm được 9 tài sản (cho thấy 1 tới 9)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: 2264975
Kích cỡ nhà: 884 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 11,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2307721
Kích cỡ nhà: 2.902 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2149532
Kích cỡ nhà: 2.654 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2273779
Kích cỡ nhà: 1.404 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2303360
Kích cỡ nhà: 2.020 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 0
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2315765
Kích cỡ nhà: 1.928 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2316251
Kích cỡ nhà: 1.610 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2317523
Kích cỡ nhà: 1.656 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2316874
Kích cỡ nhà: 1.195 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 1

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2021 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only