Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MOUNT CHARLESTON, Cư gia
tìm được 16 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: 2146456
Kích cỡ nhà: 8.638 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2297160
Kích cỡ nhà: 1.989 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2101281
Kích cỡ nhà: 1.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 0
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2316272
Kích cỡ nhà: 3.557 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2289205
Kích cỡ nhà: 1.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2274003
Kích cỡ nhà: 3.291 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2309093
Kích cỡ nhà: 1.508 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2298503
Kích cỡ nhà: 2.347 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 0
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2308776
Kích cỡ nhà: 1.906 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2300487
Kích cỡ nhà: 1.590 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2288174
Kích cỡ nhà: 2.580 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2273985
Kích cỡ nhà: 1.380 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2302627
Kích cỡ nhà: 874 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 0
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2080235
Kích cỡ nhà: 896 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2271545
Kích cỡ nhà: 360 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.614 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 0
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 2

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2021 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only