Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MOUNT CHARLESTON, Cư gia
tìm được 13 tài sản (cho thấy 1 tới 13)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: 2146456
Kích cỡ nhà: 8.638 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2101281
Kích cỡ nhà: 1.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 0
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2220869
Kích cỡ nhà: 3.807 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2037555
Kích cỡ nhà: 4.128 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2098987
Kích cỡ nhà: 3.213 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2237975
Kích cỡ nhà: 1.924 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2165640
Kích cỡ nhà: 2.154 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2160330
Kích cỡ nhà: 1.562 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2224789
Kích cỡ nhà: 1.892 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2238566
Kích cỡ nhà: 2.261 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2248892
Kích cỡ nhà: 2.506 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 0
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2080235
Kích cỡ nhà: 896 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2219551
Kích cỡ nhà: 1.836 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 1

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2020 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only