Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAUGHLIN, Cư gia
tìm được 29 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: 2226878
Kích cỡ nhà: 7.673 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2217247
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2232559
Kích cỡ nhà: 1.664 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2228900
Kích cỡ nhà: 2.060 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2173028
Kích cỡ nhà: 2.391 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2225948
Kích cỡ nhà: 1.776 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.663 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2214202
Kích cỡ nhà: 1.751 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2218513
Kích cỡ nhà: 1.404 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2212145
Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2218499
Kích cỡ nhà: 1.172 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2199743
Kích cỡ nhà: 1.168 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2178981
Kích cỡ nhà: 1.744 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2166624
Kích cỡ nhà: 1.172 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2166623
Kích cỡ nhà: 1.172 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2212092
Kích cỡ nhà: 954 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 2

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2020 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only