Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAUGHLIN, Cư gia
tìm được 29 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: 2226878
Kích cỡ nhà: 7.673 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2234733
Kích cỡ nhà: 2.808 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2235671
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2217247
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2242114
Kích cỡ nhà: 1.757 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2248792
Kích cỡ nhà: 2.076 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.975 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2241142
Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2248064
Kích cỡ nhà: 1.807 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2212145
Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2218499
Kích cỡ nhà: 1.172 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2233764
Kích cỡ nhà: 1.202 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2218513
Kích cỡ nhà: 1.404 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2247983
Kích cỡ nhà: 1.857 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.948 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2234746
Kích cỡ nhà: 1.202 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2242867
Kích cỡ nhà: 1.202 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 2

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2020 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only