Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
PIOCHE, Cư gia
tìm được 8 tài sản (cho thấy 1 tới 8)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: 2251464
Kích cỡ nhà: 2.226 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2238646
Kích cỡ nhà: 1.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2242350
Kích cỡ nhà: 960 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 0
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2193288
Kích cỡ nhà: 1.921 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2217680
Kích cỡ nhà: 2.082 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.958 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2214852
Kích cỡ nhà: 999 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2217693
Kích cỡ nhà: 6.040 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.170 foot vuông
Phòng ngủ: 0
Phòng vệ sinh: 0
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2199305
Kích cỡ nhà: 1.088 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.835 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 1

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2020 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only