Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
PAHRUMP, Cư gia
tìm được 171 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: 2209947
Kích cỡ nhà: 5.530 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 85 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2226002
Kích cỡ nhà: 9.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh
Số MLS: 2173409
Kích cỡ nhà: 2.889 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 19,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2184390
Kích cỡ nhà: 3.259 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2207500
Kích cỡ nhà: 5.514 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2237992
Kích cỡ nhà: 3.345 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 11,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2238004
Kích cỡ nhà: 5.174 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2203184
Kích cỡ nhà: 3.322 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 59,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2226560
Kích cỡ nhà: 3.121 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2231408
Kích cỡ nhà: 3.289 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2241577
Kích cỡ nhà: 2.843 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2128672
Kích cỡ nhà: 2.847 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2229494
Kích cỡ nhà: 4.317 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2228921
Kích cỡ nhà: 3.691 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2239563
Kích cỡ nhà: 1.434 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 12

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2020 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only