Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
PAHRUMP, Cư gia
tìm được 220 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 15
Số MLS: 2326570
Kích cỡ nhà: 5.530 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 80 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2287881
Kích cỡ nhà: 4.448 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2309297
Kích cỡ nhà: 4.339 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2329021
Kích cỡ nhà: 3.221 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2330077
Kích cỡ nhà: 2.858 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2281615
Kích cỡ nhà: 2.889 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 19,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2314447
Kích cỡ nhà: 2.783 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2305327
Kích cỡ nhà: 2.356 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2317485
Kích cỡ nhà: 2.510 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2332713
Kích cỡ nhà: 2.684 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2321068
Kích cỡ nhà: 2.979 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2324210
Kích cỡ nhà: 3.769 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2284352
Kích cỡ nhà: 3.565 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2316545
Kích cỡ nhà: 3.856 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2330912
Kích cỡ nhà: 1.982 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 15

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2021 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only