Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
HENDERSON, Cư gia
tìm được 704 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 47
Số MLS: 2274174
Kích cỡ nhà: 14.005 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2316400
Kích cỡ nhà: 6.539 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2280312
Kích cỡ nhà: 9.589 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2314369
Kích cỡ nhà: 9.995 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2311765
Kích cỡ nhà: 23.554 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2271536
Kích cỡ nhà: 9.655 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2302307
Kích cỡ nhà: 14.703 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2272322
Kích cỡ nhà: 12.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2279189
Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2307462
Kích cỡ nhà: 6.434 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2306093
Kích cỡ nhà: 7.062 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2271421
Kích cỡ nhà: 13.317 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2304022
Kích cỡ nhà: 8.659 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2316437
Kích cỡ nhà: 11.639 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2313342
Kích cỡ nhà: 8.476 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 47

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2021 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only