Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAS VEGAS, Cư gia
tìm được 3428 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 229
Số MLS: 2286573
Kích cỡ nhà: 57.056 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 36,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2279825
Kích cỡ nhà: 16.696 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2261495
Kích cỡ nhà: 8.017 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2221145
Kích cỡ nhà: 18.908 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2213714
Kích cỡ nhà: 19.149 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2292545
Kích cỡ nhà: 21.835 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2304076
Kích cỡ nhà: 20.558 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2265307
Kích cỡ nhà: 12.033 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2307052
Kích cỡ nhà: 6.322 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2270769
Kích cỡ nhà: 16.680 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2287759
Kích cỡ nhà: 16.649 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2295591
Kích cỡ nhà: 6.225 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2292121
Kích cỡ nhà: 8.588 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2309781
Kích cỡ nhà: 12.345 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2276107
Kích cỡ nhà: 14.123 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 229

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2021 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only