Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
BOULDER CITY, Cư gia
tìm được 29 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: 2265720
Kích cỡ nhà: 4.341 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2190389
Kích cỡ nhà: 9.245 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2042263
Kích cỡ nhà: 4.655 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2255954
Kích cỡ nhà: 4.954 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2221023
Kích cỡ nhà: 4.512 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2264872
Kích cỡ nhà: 3.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2260095
Kích cỡ nhà: 5.297 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2264766
Kích cỡ nhà: 3.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2263178
Kích cỡ nhà: 3.639 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2270309
Kích cỡ nhà: 3.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2232513
Kích cỡ nhà: 3.358 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2268356
Kích cỡ nhà: 2.186 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2261815
Kích cỡ nhà: 1.935 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.504 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2263725
Kích cỡ nhà: 2.223 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.420 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2268997
Kích cỡ nhà: 1.008 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.663 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 2

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2021 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only